Matchmaking bedrijven - The Daily WTF: Curious Perversions in Information Technology


InformationWeek .com: News, analysis and research for business technology professionals, plus peer-to-peer knowledge sharing. Engage with our community.

Achtergrond Met meer dan schilderijen heeft het Rijksmuseum de grootste en meest representatieve verzameling 17de-eeuwse Nederlandse schilderkunst in de wereld. In 2002, bijna twee honderd jaar na het ontstaan van de verzameling, is het Rijksmuseum gestart met het ambitieuze project om middels een wetenschappelijke bestandscatalogus deze verzameling te ontsluiten, zowel in boekvorm als digitaal. Gezien de grote omvang van de verzameling zal deze in vier delen gepubliceerd worden. Deel I (Artists born 1570-1600) is in 2007 verschenen. Werkzaamheden Van de wetenschappelijk medewerker wordt verwacht dat hij/zij: Onafhankelijk wetenschappelijk objectgericht onderzoek doet dat zijn neerslag vindt in catalogusteksten. Hierbij is het inventariseren en analyseren van informatie, verkregen uit literatuur-, archief- en, herkomstonderzoek, van wezenlijk belang. Ook dient hij/zij in staat te zijn op basis van de bestudering van het object een gewogen oordeel te vormen; Nauwkeurig werkt en onder druk van deadlines kan produceren, waarbij hij/zij gemaakte afspraken nakomt; Een goed internationaal netwerk heeft en zijn/haar verkregen inzichten toetst met collega-deskundigen binnen- en buiten het museum.


Matchmaking bedrijven

Matchmaking bedrijven